skip to Main Content

Great News to Marina Island Pangkor friends!! MEPS ATM MACHINE is now available to serve all customers and visitors at the Marina Island Jetty Complex ticketing counter!

Another new convenience for everyone while visiting us! You can also transfer money and make credit card/loan repayment at this MEPS ATM. #MarinaIslandCares

Business Hours:
Monday to Friday 6:30 am – 7:30 pm

==============================
Pengumuman!! MESIN ATM MEPS kini disediakan untuk memberi perkhidmatan kepada semua pelanggan dan pelawat di kaunter tiket Kompleks Jeti Marina Island!

Satu lagi kemudahan baru untuk semua orang semasa berkunjung ke Marina Island! Anda juga boleh memindahkan wang dan membuat pembayaran balik kad kredit/pinjaman di ATM MEPS ini. #MarinaIslandCares

Waktu Perniagaan:
Isnin hingga Jumaat 6:30 pagi – 7:30 petang

MEPS ATM at Marina Island MEPS ATM at Marina Island

Back To Top